BÄSTA JULKLAPPARNA


Bästa julklapparna visar sig inte alltid vara de man på förhand trott ska bli mest uppskattade. Ibland kan det till och med vara så att det är något man köpt mer eller mindre som utfyllnad som visar sig bli mest uppskattat. Frågan är då hur man ska gå tillväga för att verkligen välja ut de bästa julklapparna till barnen? Finns det några tips som kan underlätta? Ja, det finns faktiskt några saker att tänka på, som kan vara till hjälp.

Tänk inte på summan

Det är lätt hänt att man som vuxen tror att det är de dyraste och mest påkostade sakerna som ska glädja barnen mest. Så är dock sällan fallet. För det första gäller det förstås att titta på barnens önskelistor. Beroende på barnens ålder så brukar de ofta lägga ganska stor möda och mycket tid på att sammanställa sina önskelistor. Det är därför klokt att verkligen titta på önskelistorna i första hand, istället för att själv försöka lista ut vad barnen kan tänkas behöva. Visst kan man köpa sådant som man vet att barnen behöver, men sannolikheten att det är just de klapparna som barnen kommer att uppskatta mest är inte så stor. Om barnet till exempel har önskat sig en legoborg, och man som förälder väljer att istället köpa en vinteroverall, så kommer av förklarliga skäl inte overallen att betraktas som den bästa julklappen. Att ta hänsyn till önskelistan är därför en bra start. Ibland kan önskelistan vara enormt lång och då kan det förstås vara svårt att veta vilka julklappar man ska satsa på. Då får man som förälder vara lite lyhörd. Vilka saker pratar barnet mest om? Vad tycks vara mest populärt sett till vardagen? Bästa julklapparna blir ofta de som används mest. Däremot är det inte alls per automatik de dyraste sakerna som blir mest uppskattade. Många gånger kan det vara en viss liten leksak, en viss Barbiedocka eller en boll som blir mest populär. Detta trots att flera andra paket kanske innehåller betydligt dyrare saker. Det är därför viktigt att inte stirra sig blind på beloppet på prislappen.

Fundera över hobbies och intressen

Om barnet inte har gjort någon önskelista blir det förstås svårare. Då gäller det för det första att vara lyhörd och noga lyssna på vad det pratas mest om för stunden. Det gäller även att fundera över vad barnet har för fritidsintressen, och vad man skulle kunna köpa som har med detta att göra. Om man till exempel har ett barn som tycker om hästar, så kanske en vecka på ridläger är den optimala julklappen. Om man istället har ett barn som tycker om att pyssla, så kanske medlemskap i en pysselklubb eller ett presentkort på Panduro är det bästa valet. Det gäller att fundera över vad han eller hon tycker om att göra, och försöka hitta några roliga julklappar med detta som utgångspunkt. På så sätt har man goda möjligheter att hitta de bästa julklapparna som kommer att uppskattas både på kort och lång sikt.